„Firmy, które nie walczą z nieuczciwą konkurencją ze strony pracowników, dają nieme przyzwolenie na tego typu nadużycia”
adw. Katarzyna Leder Salgueiro dla Pulsu Biznesu

keyboard_arrow_down

Umorzenie zarzutów Ryszarda Krauze w sprawie o działanie na szkodę spółki

keyboard_arrow_down

Głosy końcowe adwokat Katarzyny Leder Salgueiro w procesie „Afery Taśmowej”

keyboard_arrow_down

Adwokat Katarzyna Leder Salgueiro jako pełnomocnik w „Aferze Taśmowej”

keyboard_arrow_down

Sukces w postępowaniu karnym w przedmiocie antysemickich wpisów

keyboard_arrow_down

Hate speach - wygrana kasacja przed Sądem Najwyższym

keyboard_arrow_down

Adwokat Katarzyna Leder Salgueiro pełnomocnikiem w sprawie o wyznaczenie ram odpowiedzialności
za hejt w sieci

keyboard_arrow_down

Adwokat Katarzyna Leder Salgueiro w precedensowej sprawie o odpowiedzialność za fake news
przed Sądem Najwyższym

keyboard_arrow_down

Wygrana w postępowaniu zbiorowym dla GetinBank

keyboard_arrow_down

Proces o najwyższe w historii Polski zadośćuczynienie za naruszenie dóbr osobistych

keyboard_arrow_down

Wypowiedź dla Rzeczpospolitej o warsztacie pracy prawnika

Slider