Error: Your upload path is not valid or does not exist: /home4/r6732/domains/lederkancelaria.pl/private_html/wp-content/uploadsOferta | Katarzyna Leder Salgueiro | Adwokat Karny dla Biznesu
OBRONA
W SPRAWACH KARNYCH

 • postępowanie przygotowawcze;
 • proces sądowy;
 • white collar crimes: przestępstwa menadżerskie i urzędnicze, pranie brudnych pieniędzy, przestępstwa związane z obrotem papierami wartościowymi, korupcja, przestępstwa na szkodę wspólników i wierzycieli;
 • postępowanie wykonawcze;
 • wyrok łączny;
OBRONA W SPRAWACH
KARNOSKARBOWYCH

 • karuzele podatkowe;
 • fikcyjne fakturowanie;
 • wyłudzenia zwrotu podatku;
 • nieujawnienie przedmiotu lub podstawy opodatkowania;
 • obrót wyrobami akcyzowymi bez akcyzy;
 • gry hazardowe;

we współpracy ze specjalistami prawa podatkowego

ŚRODKI ODWOŁAWCZE
I SKARGI

 • apelacja;
 • kasacja;
 • skargi nadzwyczajne do SN;
 • skarga do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka;
CRIMINAL COMPLIANCE

 • ochrona kadry menadżerskiej;
 • odpowiedzialność karna podmiotów zbiorowych;
 • tworzenie procedur przeciwdziałania czynom korupcyjnym, nadużyciom i niedopełnieniom obowiązków, nieuczciwej konkurencji;
 • działania o charakterze prewencyjnym, analiza zagrożeń;
OCHRONA SPÓŁEK
I OSÓB PRYWATNYCH

 • analiza dostępnych środków prawnych;
 • zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa;
 • reprezentacja w postępowaniu przygotowawczym i przed sądem
NIEUCZCIWA KONKURENCJA

 • polityka ochrony tajemnicy firmy;
 • procedury zabezpieczenia – klauzule NDA i zakazu konkurencji;
 • walka z czynem nieuczciwej konkurencji: proces cywilny, karny, działania pozaprocesowe;
 • zbieranie dowodów z doświadczonym detektywem
SPRAWY
KARNE MIĘDZYNARODOWE

 • europejski nakaz aresztowania: uregulowanie stanu prawnego w Polsce, negocjacje z Prokuraturą;
 • list żelazny;
 • przekazanie do wykonania wyroków w Polsce;

wspólna reprezentacja w dwóch państwach jednocześnie: Francja, Belgia, Hiszpania, Portugalia, Włochy, Niemcy

ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

 • reprezentacja w sądzie
 • arbitraż
 • negocjacje i mediacja
 • zabezpieczenie zapłaty
OCHRONA
DÓBR OSOBISTYCH

 • proces cywilny
 • ochrona na gruncie RODO
 • negocjacje z mediami
 • walka z hate speach w sieci